Meню
Державний вищий
навчальний заклад
«Харківський коледж
транспортних технологій»

2 Період перебудови (1985 – 1991). Відновлення незалежності України