Meню
Державний вищий
навчальний заклад
«Харківський коледж
транспортних технологій»

Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

Освітньо – кваліфікаційний рівень: Фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: електромеханік.

Випускники спеціальності працюють в дистанціях сигналізації та зв’язку залізниць та інших підприємствах транспортного комплексу України.

Кваліфікація даної спеціальності дозволяє обіймати посади електромеханіків та електромонтерів з  обслуговування пристроїв електричної централізації, автоматичного блокування, гірочної автоматичної централізації, автоматичної локомотивної сигналізації, диспетчерської централізації, напівавтоматичного блокування, контрольно-випробувальних пунктів, пристроїв провідного та радіозв’язку.

Під час навчання студенти отримують такі робочі професії:

  • електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування;
  • електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку;
  • електромонтер з ремонту пристроїв електроустаткування.

Випускники мають право на вступ за скороченою формою навчання до  вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. До числа таких закладів належать:

  • Український державний університет залізничного транспорту;
  • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
  • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
  • Харківський університет повітряних сил імені І. Кожедуба;
  • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки.