Meню
Державний вищий
навчальний заклад
«Харківський коледж
транспортних технологій»

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік з організації перевезень і управління на залізничному транспорті.

Випускники працюють на сортувальних, дільничних, вантажних та пасажирських станціях залізниць, метрополітені.

Кваліфікація даної спеціальності дозволяє обіймати посади начальника станції, чергового по станції, чергового помічника начальника вокзалу, маневрового та поїзного диспетчера, оператора поста централізації, оператора станційного технологічного центру, комерційного агента, товарного касира, квіткового касира.

Під час навчання студенти отримують такі робочі професії:

  • прийомоздавальник вантажу та багажу;
  • черговий стрілочного поста;
  • касир квитковий;
  • касир вантажний;
  • касир товарний;
  • складач поїздів;
  • оператор станційного технологічного центру.

Випускники мають право на вступ за скороченою формою навчання до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. До числа таких закладів належать:

  • Український державний університет залізничного транспорту;
  • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
  • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.