Meню
Державний вищий
навчальний заклад
«Харківський коледж
транспортних технологій»

Фінансова діяльність

У 2022 році благодійна допомога та кошти, отримані з інших джерел не надходили.