Meню
Державний вищий
навчальний заклад
«Харківський коледж
транспортних технологій»

Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

Освітньо – кваліфікаційний рівень: Фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: електромеханік з обслуговування, ремонту та експлуатації тягового рухомого складу.

Випускники спеціальності працюють у локомотивних, моторвагонних депо, метрополітені та інших підприємствах залізничного транспорту.

Кваліфікація даної спеціальності дозволяє обіймати посади помічників машиністів локомотива, електровоза, тепловоза, електропоїзда, техніка-технолога, слюсаря з ремонту рухомого складу, майстра, змінного майстра, бригадира цеху ремонту локомотивного та моторвагонного депо.

Під час навчання студенти отримують такі робочі професії:

  • помічник машиніста електровоза;
  • помічник машиніста тепловоза;
  • слюсар з ремонту рухомого складу.

Випускники мають право на вступ за скороченою формою навчання до  вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. До числа таких закладів належать :

  • Український державний університет залізничного транспорту;
  • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
  • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
  • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;
  • Українська інженерно-педагогічна академія.