Meню
Державний вищий
навчальний заклад
«Харківський коледж
транспортних технологій»

275 Транспортні технології

Підготовка за спеціальністю 275 Транспортні технології здійснюється за наступною освітньо-професійною програмою: