Meню
Державний вищий
навчальний заклад
«Харківський коледж
транспортних технологій»

Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць

Освітньо – кваліфікаційний рівень: Фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік–електрик

Випускники спеціальності працюють в дистанціях електропостачання залізниць та інших підприємствах транспортного комплексу України.

Кваліфікація даної спеціальності дозволяє обіймати посади електромеханіків та електромонтерів з  обслуговування пристроїв контактної мережі, тягових та трансформаторних  підстанцій, релейного захисту і автоматики, повітряних ліній електропередач, кабельних ліній та інспекторів з енергонагляду.

Під час навчання студенти отримують такі робочі професії:

  • електромонтер контактної мережі;
  • електромонтер тягової підстанції;
  • електромонтер з обслуговування пристроїв електроустаткування.

Випускники мають право на вступ за скороченою формою навчання до  вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. До числа таких закладів належать :

  • Український державний університет залізничного транспорту;
  • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
  • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
  • Харківський університет повітряних сил імені І. Кожедуба;
  • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки.