Meню
Державний вищий
навчальний заклад
«Харківський коледж
транспортних технологій»

11 – О

Завдання для дистанційного навчання студентів

на   01 – 05 листопада 2021 року

 

Навчальна група 11 – О

Класний керівник Здолбніков С.М.

 

Навчальний предмет

(дисципліна)

ПІБ викладача Тема / Завдання
Українська мова Смецька І.Ю. Авдиторія. Текст як одиниця спілкування. С.24-28 Літ-ра Заболотний О.В. Укр мова:підручн.для 10 Кл..-К.:Генеза, 2010.-224 с.
Українська література Смецька І.Ю.  М.Коцюбинський. Повість ” Тіні забутих предків”. Образи, проблематика. С.258-260 Літ- ра Хропко Петро. Укр.літ: підручн.для 10 Кл, ліцеїв, коледжів.-К.: Освіта,1998.-528с.
Математика Іванкова І.Г. Вимірювання відстаней у просторі: від точки до площини, від прямої до площини, між площинами.

Підручник: Погорєлов О.В., Геометрія: підручник 10-11кл., с.29-32, с.34,№ 49; 51; 53

Біологія і екологія Макогон Т.В. Білки, нуклеїнові кислоти, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі.

П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес. Біологія 11 клас. Рівень стандарту.К.:Генеза. 2011. § 7-10. Зробити конспект

Додаткові матеріали для вивчення нового матеріалу розміщено на Google Classroom .

Географія Федотов С.А. 1) Китай. Індія. Місце країн у світі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Особливості розвитку економіки.

Гільберг Т.Г. Географія (рівень стандарту): підручник для 10 класу. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – С. 119-125. Скласти розгорнутий конспект.

2) Характерні риси просторової організації господарства Японії, Китаю та Індії.

Гільдберг Т.Г. Географія. – С. 245-266. Скласти розгорнутий конспект.

Хімія Макогон Т.В. Алкени. Склад, будова молекул алкенів. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості алкенів. Хімічні властивості етилену, його одержання.

П.П.Попель.,Л.С.Крикля. Хімія. Рівень стандарту. Підручник для 10 класу. – Київ: Видавничій центр Академія, 2018. § 8, завдання № 52,53 після параграфу.

Виконати самостійну роботу на Google Classroom

Додаткові матеріали для вивчення нового матеріалу розміщено на Google Classroom .

Інформатика Здолбніков С.М. Практична робота 6. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь. Програмні засоби для складання обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків.

Виконати практичну роботу за допомогою інформаційних джерел.

Захист України Федотов С.А. Ручні гранати та поводження з ними. Класифікація гранат. Призначення, будова, характеристики.

Гнатюк М.Р. Захист Вітчизни: підручник для 11 класу. – К.: Генеза, 2018. – С. 22-31. Скласти розгорнутий конспект.

Всесвітня історія Федотов С.А. Відновлення польської державності. Юзеф Пілсудський. Чехословацька республіка. Томаш Масарик. Угорська революція. Режим М. Хорті. Румунія в міжвоєнні роки.

Режим Й. Антонеску. Болгарія в міжвоєнний період. Утворення королівства сербів, хорватів, словенців. Проголошення Югославії.

Щупак І.Я. Всесвітня історія: підручник для 10 класу. – Запоріжжя: Прем’єр, 2010. –С. 216-239.

Скласти розгорнутий конспект.

Фізика Головіна О.М. Тема: Сила. Маса. Другий закон Ньютона. Третій закон

Ньютона.

Підручник: Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я. Фізика. 10 кл. – Х.: Ранок, 2018. – 278 с. ДЗ: с. 60-65, скласти конспект, додатковий матеріал і задачі в Google

Classroom.

Фізична культура Надєждін В.М. Волейбол. Правила гри.

Скласти презентацію за темою.

Іноземна мова Петрусенко Д.Я. Present continuous tense, питальна та заперечна форма, розвиток усного мовлення.

Скласти конспект часових форм

Зарубіжна література Гончар Т.О. Стендаль «Червоне та чорне». Роман як жанр. Життя письменника. Iсторiя створення романа.

Пiдручник Пронкевич О.О., 2014. – С. 53-57.