Meню
Державний вищий
навчальний заклад
«Харківський коледж
транспортних технологій»

Результати ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ вступників на заочну форму навчання