Meню
Державний вищий
навчальний заклад
«Харківський коледж
транспортних технологій»

Діловодство

Освітньо – кваліфікаційний рівень: Фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: організатор діловодства.

Випускники спеціальності працюють не тільки на підприємствах залізничного транспорту, а й в установах та організаціях різних галузей господарства.

Кваліфікація даної спеціальності дозволяє обіймати посади діловодів, секретарів-референтів, архіваріусів, інспекторів з кадрів, адміністративних помічників, організаторів з персоналу, інспекторів з контролю за виконанням доручень в підприємствах і установах різних форм власності.

Випускники мають право на вступ за скороченою формою навчання до  вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. До числа таких закладів належать:

  • Український державний університет залізничного транспорту;
  • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
  • Харківській національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
  • Національний аерокосмічний університет;
  • Харківська державна академія культури;
  • Українська інженерно-педагогічна академія.