Meню
Державний вищий
навчальний заклад
«Харківський коледж
транспортних технологій»

Бухгалтерський облік

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: бухгалтер.

Випускники працюють на підприємствах та установах різних галузей економіки України.

Кваліфікація даної спеціальності дозволяє обіймати посади бухгалтера, бухгалтера-ревізора.

Під час навчання студенти отримують робочу професію: оператор комп’ютерного набору (ВК “1С” бух.).
Випускники мають право на вступ за скороченою формою навчання до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. До числа таких закладів належать:

  • Український державний університет залізничного транспорту;
  • Харківський національний економічний університет;
  • Харківський інститут банківської справи університету банківської справи (м. Київ);
  • Національний аерокосмічний університет;
  • Харківський державний університет харчування та торгівлі;
  • Харківський національний університет будівництва та архітектури;
  • Українська інженерно-педагогічна академія.