Meню
Державний вищий
навчальний заклад
«Харківський коледж
транспортних технологій»

071 Облік та оподаткування

Підготовка студентів за спеціальністю 071 Облік та оподаткування здійснюється за наступною освітньою програмою: