Meню
Державний вищий
навчальний заклад
«Харківський коледж
транспортних технологій»

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Підготовка студентів за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа здійснюється за наступною освітньою програмою: